Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55377
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організаційно-економічні важелі розвитку ринку фінансових послуг
Other Titles Organizationally-economic levers of financial services market development
Организационно-экономические рычаги развития рынка финансовых услуг
Authors Міщенко, Світлана Володимирівна
Мищенко, Светлана Владимировна
Mishchenko, Svitlana Volodymyrivna
Keywords ринок фінансових послуг
організаційні важелі
економічні важелі
financial services market
organizationally levers
economic levers
рынок финансовых услуг
организационные рычаги
экономические рычаги
Type Article
Date of Issue 2002
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55377
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Міщенко, С.В. Організаційно-економічні важелі розвитку ринку фінансових послуг [Текст] / С.В. Міщенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2005.– Т.6.– С. 270-275.
Abstract Однією з характерних особливостей ринку фінансових послуг є необхідність постійної націленості фінансових інститутів на розширення різноманітності своїх послуг, забезпечення привабливості своїм пропозиціям та своєчасне реагування на запити користувачів. Така поведінка фінансових установ на ринку фінансових послуг цілком зрозуміла і пояснюється логікою конкурентної боротьби за клієнта – не лише корпоративного, а й з числа приватних осіб. І знову стратегія перемоги базується на впровадженні нових високотехнологічних інструментів для надання фінансових послуг широкому загалу.
Одной из характерных особенностей рынка финансовых услуг является необходимость постоянной нацеленности финансовых институтов на расширение разнообразия своих услуг, обеспечение привлекательности своим предложениям и своевременное реагирование на запросы пользователей. Такое поведение финансовых учреждений на рынке финансовых услуг вполне понятно и объясняется логикой конкурентной борьбы за клиента.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
41
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1252
Ukraine Ukraine
564
United Kingdom United Kingdom
5006
United States United States
626
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
2
France France
2
Germany Germany
43
Ukraine Ukraine
582
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
117

Files

File Size Format Downloads
Mishenko_economic_levers1.pdf 153,07 kB Adobe PDF 750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.