Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55393
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Етіопатогенетичні складові офтальмогерпеса
Authors Дрожжина, Г.І.
Бабіченко, М.С.
Торяник, І.І.
Keywords герпес
herpes
герпесвірусна інфекція
герпесвирусная инфекция
herpes infection
офтальмологія
офтальмология
ophthalmology
інфекційні захворювання
инфекционные заболевания
infectious diseases
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55393
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дрожжина, Г.І. Етіопатогенетичні складові офтальмогерпеса [Текст] / Г.І. Дрожжина, М.С. Бабіченко, І.І. Торяник // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 232-233.
Abstract Актуальність. Патогенез офтальмогерпеса визначається властивостями його збудників (родина Herpesviridae) та специфічними імунними реакціями макроорганізму, що виникають у відповідь на його проникнення. Вірус уражує тканини очей оминаючи місцеві захисні механізми (продукцію клітинами субепітеліальної лімфоїдної тканини секреторних антитіл (SIgA), інтерферона). Дістаючись тканин очей екзогенно, нейрогенним, гематогенними шляхами, вірус простого герпеса (ВПГ) починає розмножуватись у клітинах cornea, ініціюючи цитопатичні, дистрофічні процеси, некроз.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
12
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
177
United Kingdom United Kingdom
598
United States United States
1196
Unknown Country Unknown Country
6

Downloads

China China
1
France France
199
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
176
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Droozhzhyna_Babichenko.pdf 1,09 MB Adobe PDF 381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.