Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55396
Title: Якість життя та стан вегетативної нервової системи у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідними кислотозалежними захворюваннями шлунково-кишкового тракту
Authors: Дорожинська, В.Ю.
Keywords: вегетативна нервова система
вегетативная нервная система
autonomic nervous system
артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
arterial hypertension
захворювання шлунково-кишкового тракту
заболевания желудочно-кишечного тракта
diseases of the gastrointestinal tract
коморбідність
коморбидность
comorbidity
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дорожинська, В.Ю. Якість життя та стан вегетативної нервової системи у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідними кислотозалежними захворюваннями шлунково-кишкового тракту [Текст] / В.Ю. Дорожинська; наук. кер. Н.В. Кузьмінова // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 233.
Abstract: Мета: Оцінити якість життя та стан автономної нервової системи у хворих на неускладнену артеріальну гіпертензію (АГ) в залежності від наявності супутнього кислото залежного захворювання(КЗЗ) шлунково-кишкового тракту (ШКТ).
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55396
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other10
China1
Germany1
Ukraine3
Downloads
Other2
China2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Dorozhynska_iakist.pdf743.23 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.