Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55404
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Рівень сироваткового кальцію та ризик остеопорозних переломів у пацієнтів з кальцинозом аортального клапана
Authors Качан, І.С.
Борота, Д.С.
Keywords остеопороз
osteoporosis
кальцифікація стінок аорти
кальцификация стенок аорты
aortic wall calcifications
гіпертонічна хвороба
гипертоническая болезнь
hypertonic disease
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55404
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Качан, І.С. Рівень сироваткового кальцію та ризик остеопорозних переломів у пацієнтів з кальцинозом аортального клапана [Текст] / І.С. Качан, Д.С. Борота; наук. кер. В.І. Кривенко // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 235-236.
Abstract Актуальність. Сьогодні кальцифікація клапанів серця неревматичного генезу розглядається як активний процес, патогенетично пов’язаний із мінеральною резорбцією кісткової тканини. Тому необхідним є дослідження асоціацій між зазначеними порушеннями у клінічній практиці. Мета: проаналізувати рівень сироваткового кальцію та ризик остеопорозних переломів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою у залежності від ступеню кальцинозу аортального клапана (АК).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
63
United Kingdom United Kingdom
73
United States United States
291
Unknown Country Unknown Country
5

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
56
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Kachan_Borota.pdf 1,09 MB Adobe PDF 64

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.