Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55423
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Макроекономічні фактори банківських криз
Other Titles Macroeconomic factors of the banking crises
Authors Степаненко, А.І.
Keywords банківські кризи
макроекономічні фактори
банківська система
фінансові ресурси
ринкові реформи
процентні ставки
кредитування
платоспроможність банків
фінансування
рекапіталізація
banking crises
macroeconomic factors
banking system
financial resources
market reforms
interest rates
lending
solvency of banks
funding
recapitalization
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55423
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Степаненко А.І. Макроекономічні фактори банківських криз / А.І. Степаненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2009. – № 26. – С. 142–152.
Abstract Наприкінці 70-х років ХХ століття банківські кризи спостерігались більш ніж у 70 країнах світу, включаючи розвинуті країни й ті, що розвиваються, та країни з перехідною економікою. Безумовно, кожна криза унікальна, але можна виділити основні умови виникнення банківських криз, беручи за основу існуючий світовий досвід. Досвід різних країн показує, що банківські кризи відображають складний процес пристосування банківських систем до нових макроекономічних умов. Лібералізація зовнішньоекономічних відносин і нестійкість банківського сектора у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються, глобалізація ринку фінансових послуг, ринкові реформи в країнах з перехідною економікою – всі ці процеси підвищують на початкових етапах макроекономічну нестійкість і негативно впливають на стан банківської системи. На фоні нестійкої банківської системи значна увага приділялась такому традиційному фактору, як економічний спад. Ще одним важливим макроекономічним фактором виникнення банківської кризи є можливі різкі коливання товарних цін, цін на фінансові активи, процентних ставок. Такі коливання суттєво підвищують загальну невизначеність в економіці і ризик у системі відносин банків з їх головними контрагентами – вкладниками, позичальниками і регулюючими органами. Ускладнюється оцінка банками кредитних і ринкових ризиків, а вкладниками і регулюючими органами – платоспроможність банків. Starting from 70ties of the last century there were crises in more than 70 countries including developed countries, developing countries and countries with transition economy. Obviously each crisis is unique but there could be underlined the main reasons for the banking crises using the global experience. The experience of many countries shows that banking crises reflect the complicated process of banking system adaptation for the new macroeconomic environment. Liberalization of the foreign economic activity and instability of the banking sector in the developed countries and the developing countries, further globalization of the financial services market, market reforms in the transion economy countries all these processes are increasing the macroeconomic instability and negatively impact a banking system. On the background of the unstable banking system the main focus was on the economic decline. Another important reason for the banking crises is the volatile commodity prices, price for financial assets and interest rates. These volatilities considerably increase the uncertainties in economics and the risks in relationships between banks depositors and regulation authorities. All these creat difficulties in correct assessment of the credit risks by banks and creditability and solvency of banks by depositors and regulation authorities.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
49
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1469
Ukraine Ukraine
25759
United Kingdom United Kingdom
8078
United States United States
73669
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
Germany Germany
35
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
25768
United Kingdom United Kingdom
73669
United States United States
2938
Unknown Country Unknown Country
20

Files

File Size Format Downloads
Stepanenko_ Makroekonomichni.pdf 217,6 kB Adobe PDF 102433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.