Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55437
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ризик розвитку гіпергомоцистеїнемії у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від С677Т поліморфізму гену метилентетрагідрофолатредуктази
Authors Murenets, Ninel Oleksandrivna
Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych  
Кучма, Н.Г.
Шпетна, О.В.
Коломієць, О.О.
Keywords неалкогольна жирова хвороба печінки
неалкогольная жировая болезнь печени
non-alcoholic fatty liver disease
гомоцистеїн
гомоцистеин
homocysteine
поліморфізм гена
полиморфизм гена
gene polymorphism
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55437
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ризик розвитку гіпергомоцистеїнемії у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від С677Т поліморфізму гену метилентетрагідрофолатредуктази [Текст] / Н.Г. Кучма, Н.О. Муренець, О.В. Орловський [et al.] // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 246.
Abstract Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) залишається актуальною проблемою клінічної медицини, що пов’язано з широкою розповсюдженістю цього захворювання та накопиченням значної кількості інформації про патогенез та механізми його розвитку. Одним з важливих і недостатньо вивчених механізмів розвитку та прогресування НАЖХП є підвищення вмісту гомоцистеїну в плазмі крові та особливості генотипу хворих на НАЖХП, що необхідне для вибору більш оптимального та ефективного методу лікування. Метою нашої роботи було вивчити ризик розвитку гіпергомоцистеїнемії у пацієнтів із НАЖХП залежно від С677Т поліморфізму гену метилентетрагідрофолатредуктази (МТГФР).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Finland Finland
1
Germany Germany
580
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
103
United Kingdom United Kingdom
232
United States United States
231
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
102
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Kuchma_Murenets.pdf 743,91 kB Adobe PDF 108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.