Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55450
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Становлення та сучасний стан небанківських фінансових інститутів в Україні
Other Titles Becoming and modern state of unbank financial institutes is in Ukraine
Authors Ніколаєва, С.О.
Каракулова, І.С.
Keywords фінансовий ринок
небанківські фінансові інститути
фінансові посередники
financial market
unbank financial institutes
financial mediators
финансовый рынок
небанковские финансовые институты
финансовые посредники
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55450
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Ніколаєва, С.О. Становлення та сучасний стан небанківських фінансових інститутів в Україні / С.О. Ніколаєва, І.С. Каракулова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць.- Суми: УАБС НБУ, 2007.- Т. 19.- С. 288-297.
Abstract Дослідження процесу становлення та розвитку окремих небанківських фінансових інститутів дає змогу проаналізувати та зробити висновки щодо перспектив їх розвитку. Однією з основних проблем, які гальмують розвиток цієї сфери, є недосконале законодавче забезпечення, проте треба відзначити, що останнім часом намітилась позитивна тенденція на покращення. Іншою суттєвою проблемою залишається низький рівень розвитку фондового ринку, що негативно позначається на функціонуванні окремих небанківських фінансових інститутів, в основі діяльності яких лежить саме розміщення залучених коштів у фінансові активи ринку цінних паперів. Значною перешкодою у процесі становлення небанківських фінансових інститутів є недовіра з боку споживачів цих послуг, а також низький рівень соціального добробуту основної частини потенційних клієнтів.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
32
Italy Italy
2
Ukraine Ukraine
240
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
Germany Germany
34
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
246
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
Nikolaieva_financial_market.pdf 659,31 kB Adobe PDF 293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.