Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55456
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Досвід спостереження за пацієнтами з гострим інфарктом міокарду після перкутанного втручання
Authors Laba, Viktor Vasylovych
Паньків, І.М.
Keywords інфаркт міокарда
инфаркт миокарда
myocardial infarction
коронарографія
коронарография
coronary catheterization
перкутанне коронарне втручання
перкутанное коронарное вмешательство
percutaneous coronary intervention
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55456
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Лаба, В.В. Досвід спостереження за пацієнтами з гострим інфарктом міокарду після перкутанного втручання [Текст] / В.В. Лаба, І.М. Паньків // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 247-248
Abstract Коронарографія (КГ) продовжує залишатися «золотим стандартом» діагностики ішемічної хвороби серця (ІХС), а перкутанне коронарне втручання (ПКВ) все ширше використовується при гострих формах ІХС. Перевагу надають стентам з лікувальним покриттям. Метою дослідження було вивчення перебігу гострого інфаркту міокарда (ГІМ) протягом першого місяця після проведення КГ і ПКВ при двохсудинному субоклюзивному і оклюзивному ураженні.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
3786
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
161
United Kingdom United Kingdom
513
United States United States
12044
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
162
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
163
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Laba_Pankiv.pdf 1,09 MB Adobe PDF 331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.