Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55466
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Електрокардіографічні особливості фібриляції передсердь при різних формах кардіоваскулярних захворювань
Authors Ляшенко, А.В.
Keywords фібриляція передсердь
фибрилляция предсердий
atrial fibrillation
кардіоваскулярні захворювання
кардиоваскулярные заболевания
cardiovascular disease
серцево-судинні захворювання
сердечно-сосудистые заболевания
сardiovascular disease
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55466
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ляшенко, А.В. Електрокардіографічні особливості фібриляції передсердь при різних формах кардіоваскулярних захворювань [Текст] / А.В. Ляшенко; наук. кер. А.В. Жаркова // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 249.
Abstract Поширеність фібриляції передсердь (ФП) в загальній популяції є найвищою серед тахіаритмій і складає 0,4%, вона зростає залежно від віку хворих: до 50 років становить 0,1%, тоді як після 80 років – 9%. Метою дослідження стало визначення залежності розміра хвиль f на ЕКГ від основного захворювання та визначити їх діагностичну значимість.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
2507
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
3760
United Kingdom United Kingdom
19799
United States United States
13325
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
3761
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
19797
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Liashenko_elektrokardiohrafichni.pdf 818,14 kB Adobe PDF 23568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.