Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55473
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Основні критерії визначення інвестиційної привабливості суб’єктів економічних відносин
Other Titles Main criterias for determining investment attractiveness of the subjects of economic relations
Authors Федченко, Н.І.
Keywords інвестиційна привабливість
економічні відносини
investment attractiveness
economic relations
инвестиционная привлекательность
экономические отношения
Type Article
Date of Issue 2004
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55473
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Федченко, Н.І. Основні критерії визначення інвестиційної привабливості суб’єктів економічних відносин [Текст] / Н.І. Федченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – Суми: УАБС НБУ, 2004. – Т.11. – С. 330-336
Abstract Для визначення найбільш раціональних напрямів інвестування на макроекономічному рівні використовують наукові методи прогнозування. У світовій практиці часто застосовують методи сканування, мозкового штурму, метод Делфі, метод перехрестного впливу. На нашу думку, найбільш прийнятним для застосування в Україні є метод Делфі. По-перше, використання даного методу не потребує високотехнологічного програмного забезпечення, мережевого програмного та апаратного забезпечення для роботи в режимі “он-лайн”, для моделювання складних систем. По-друге, він є найбільш всеосяжним і гнучким в плані закладення актуальних питань до аналізу. По-третє, зменшує вплив фактора суб’єктивізму за рахунок залучення значної кількості експертів різного рівня освіти, соціального стану, представників різноманітних професій.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
37
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
902
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
394
United Kingdom United Kingdom
4955
United States United States
1802
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
Germany Germany
39
Ukraine Ukraine
452
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Fedchenko_investytsiina_pryvablyvist.pdf 283,1 kB Adobe PDF 502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.