Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55479
Title: Показники ліпідограми у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від генотипу за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці G-білка
Authors: Моісеєнко, І.О.
Загребельна, А.О.
Keywords: артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
arterial hypertension
ліпідний обмін
липидный обмен
lipid metabolism
поліморфізм гена
полиморфизм гена
gene polymorphism
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Моісеєнко, І.О. Показники ліпідограми у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від генотипу за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці G-білка [Текст] / І.О. Моісеєнко, А.О. Загребельна // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 252-253.
Abstract: Порушення ліпідного обміну є важливим фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Чинниками, що їх визначають є артеріальна гіпертензія (АГ), підвищення показників загального холестерину (ХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) та зниження холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ). Встановлено, що генетична детермінація порушення ліпідного обміну зумовлена поліморфізмом генів, одним з яких є С825Т поліморфізм гена β3-субодиниці G-білка (GNB3). За даними літератури, наявність Т алеля у генотипі асоціюється з більш атерогенним складом плазми крові.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55479
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other17
China1
Germany1
Ukraine4
United States1
Downloads
Other3
China3
Germany1
France1
Russia1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Moiseienko_Zahrebelna.pdf1.09 MBAdobe PDF10Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.