Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55479
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Показники ліпідограми у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від генотипу за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці G-білка
Authors Moіseienko, Iryna Olehivna
Загребельна, А.О.
Keywords артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
arterial hypertension
ліпідний обмін
липидный обмен
lipid metabolism
поліморфізм гена
полиморфизм гена
gene polymorphism
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55479
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Моісеєнко, І.О. Показники ліпідограми у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від генотипу за С825Т поліморфізмом гена β3-субодиниці G-білка [Текст] / І.О. Моісеєнко, А.О. Загребельна // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 252-253.
Abstract Порушення ліпідного обміну є важливим фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Чинниками, що їх визначають є артеріальна гіпертензія (АГ), підвищення показників загального холестерину (ХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) та зниження холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ). Встановлено, що генетична детермінація порушення ліпідного обміну зумовлена поліморфізмом генів, одним з яких є С825Т поліморфізм гена β3-субодиниці G-білка (GNB3). За даними літератури, наявність Т алеля у генотипі асоціюється з більш атерогенним складом плазми крові.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
142
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

China China
3
France France
1
Germany Germany
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
141
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Moiseienko_Zahrebelna.pdf 1,09 MB Adobe PDF 151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.