Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55481
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методологічні аспекти дослідження ф’ючерсних ринків
Other Titles Methodological aspects of study of futures markets
Authors Сохацька, О.М.
Keywords банк
аспекти
ф'ючерсні ринки
bank
aspects
futures markets
аспекты
фьючерсные рынки
Type Article
Date of Issue 2002
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55481
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Сохацька, О.М. Методологічні аспекти дослідження ф’ючерсних ринків [Текст] / О.М. Сохацька // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - Суми: УАБС НБУ, 2002. - Т.5. - C. 12-16.
Abstract Процес здійснення ринкових перетворень в Україні потребує вироблення принципово нових концептуальних підходів до його вивчення. Особливо це стосується дослідження строкових ф’ючерсних сегментів товарних та фінансових ринків, власний досвід становлення та розвитку яких було повністю втрачено за радянський період. Строковий ринок, особливо його біржовий сегмент - ф’ючерсний, належить до ринку чистої (досконалої) конкуренції, на якому щодня відбувається взаємодія попиту та пропозиції через максимальну їх концентрацію. Саме цей ринок зарубіжними вченими використовується для вивчення та ілюстрації сучасних економічних теорій, які, в свою чергу, служать базою для прийняття стратегічних та тактичних рішень продавцями і покупцями на основі аналізу та прогнозування майбутніх цін та курсів на базові активи.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
37
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1237
Ukraine Ukraine
562
United Kingdom United Kingdom
2474
United States United States
620
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
1
Germany Germany
39
Ukraine Ukraine
562
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
619
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Sokhatska_bank.pdf 177,79 kB Adobe PDF 1229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.