Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55560
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості грошово-кредитної політики центрального банку Вірменії
Other Titles Main features of the Central Bank of Armenia monetary policy
Authors Сомик, А.В.
Ніколаєва, С.О.
Keywords Вірменія
грошово-кредитна політика
інфляційне таргетування
центральний банк Вірменії
Armenia
monetary policy
inflation targeting
Central Bank of Armenia
Армения
денежно-кредитная политика
инфляционное таргетирование
центральный банк Армении
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55560
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Сомик, А.В. Особливості грошово-кредитної політики центрального банку Вірменії [Текст] / А.В. Сомик, С.О. Ніколаєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. - Суми: УАБС НБУ, 2007. – Вип.21. - С. 44-48.
Abstract На сучасному етапі розвитку банківської системи України широко обговорюються можливість і перспективи переходу до нового режиму монетарної політики Національного банку України – інфляційного таргетування. Висвітленню теоретичних і практичних питань запровадження інфляційного таргетування в Україні присвячені грунтовні праці таких дослідників: О. Арсенюка, В. Міщенка, О. Петрика, А. Гриценка, Т. Кричевської. Віддаючи належне наявним напрацюванням вітчизняних вчених і практиків, зазначимо, що на сьогодні малодослідженим залишається зарубіжний досвід постсоціалістичних країн, які запровадили монетарний режим інфляційного таргетування. Однією з таких країн є Вірменія, грошово-кредитна політика якої на сучасному етапі розвитку характеризується значними здобутками. Мета статті – узагальнення досвіду реалізації грошово-кредитної політики Центрального банку Вірменії та визначення особливостей у застосуванні інструментів грошово-кредитної політики.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
135
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
1751
Unknown Country Unknown Country
28

Downloads

Czech Republic Czech Republic
2
Germany Germany
137
Ukraine Ukraine
1759
Unknown Country Unknown Country
17

Files

File Size Format Downloads
Somyk_Virmeniia.pdf 180,13 kB Adobe PDF 1915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.