Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55732
Title: Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини
Authors: Sukhodub, Leonid Fedorovych
Sukhodub, Liudmyla Borysivna
Martyniuk, Oleksii Oleksandrovych
Mieshkov, Artem Mykhailovych
Станіславов, О.С.
Keywords: нанокомпозити
нанокомпозиты
nanocomposite materials
гідроксиапатит
гидроксиапатит
hydroxyapatite
протимікробні властивості
противомикробные свойства
аntimicrobial properties
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / кер. Л.Ф. Суходуб. - Суми : СумДУ, 2016. - 115 с.
Abstract: Дослідження процесів біомінералізації полімерних матриць кальцій фосфатами, впливу додаткових компонентів у складі створюваних композитів (іони металів, білкові молекули, наночастинок різної природи) на структурні та субструктурні особливості матеріалу; розробка та оптимізація технології отримання функціональних біосумісних наноструктурованих матеріалів різних лікарських форм (порошки, гідрогелі, пасти, гранули) на основі НА та природних полімерів, призначених для застосування в галузі ортопедії та травматології. Протягом 1 етапу виконання було зроблено наступне:розроблені методики синтезу апатит-полімерних композитів на основі НА, досліджені їх механічні властивості, вплив вмісту полімеру та оксиду цинку на структуру, стехіометричність та хімічний склад НА; визначено вплив ультразвуку та надвисоких частот на формування НА; розроблена технологія утворення матеріалу біомедичного призначення на основі фосфорельованого хітозану. Розроблено методики утворення наночастинок сполук цинку (ZnO, ZnS) та досліджено їх протимікробні властивості. Отримано покриття на модельних імплантантах методом вакуумно-дугового випаровування з підвищеними фізико-механічними властивостями.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55732
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other18
China1
Germany1
France2
United Kingdom1
Kazakhstan1
Romania1
Ukraine6
United States1
Downloads
Other20
China1
Germany1
Romania1
Sweden1
Ukraine4
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Sukhodub_1278.pdf4.8 MBAdobe PDF30Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.