Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55732
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини
Authors Sukhodub, Leonid Fedorovych  
Sukhodub, Liudmyla Borysivna  
Martyniuk, Oleksii Oleksandrovych
Mieshkov, Artem Mykhailovych
Станіславов, О.С.
Keywords нанокомпозити
нанокомпозиты
nanocomposite materials
гідроксиапатит
гидроксиапатит
hydroxyapatite
протимікробні властивості
противомикробные свойства
аntimicrobial properties
Type Technical Report
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55732
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / кер. Л.Ф. Суходуб. - Суми : СумДУ, 2016. - 115 с.
Abstract Дослідження процесів біомінералізації полімерних матриць кальцій фосфатами, впливу додаткових компонентів у складі створюваних композитів (іони металів, білкові молекули, наночастинок різної природи) на структурні та субструктурні особливості матеріалу; розробка та оптимізація технології отримання функціональних біосумісних наноструктурованих матеріалів різних лікарських форм (порошки, гідрогелі, пасти, гранули) на основі НА та природних полімерів, призначених для застосування в галузі ортопедії та травматології. Протягом 1 етапу виконання було зроблено наступне:розроблені методики синтезу апатит-полімерних композитів на основі НА, досліджені їх механічні властивості, вплив вмісту полімеру та оксиду цинку на структуру, стехіометричність та хімічний склад НА; визначено вплив ультразвуку та надвисоких частот на формування НА; розроблена технологія утворення матеріалу біомедичного призначення на основі фосфорельованого хітозану. Розроблено методики утворення наночастинок сполук цинку (ZnO, ZnS) та досліджено їх протимікробні властивості. Отримано покриття на модельних імплантантах методом вакуумно-дугового випаровування з підвищеними фізико-механічними властивостями.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
1
France France
2
Germany Germany
3977
Greece Greece
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
663
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
301
United Kingdom United Kingdom
2650
United States United States
332
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

China China
1
France France
337
Germany Germany
1
Norway Norway
335
Romania Romania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
3974
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
336
Unknown Country Unknown Country
41

Files

File Size Format Downloads
Sukhodub_1278.pdf 4,8 MB Adobe PDF 5028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.