Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55838
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми формування, реалізації та контролю державних програм розвитку економіки
Other Titles Problems of development, implementation and monitoring of state programs of economic development
Authors Basantsov, Ihor Volodymyrovych  
Сергієнко, В.В.
Keywords програми економічного розвитку
державний контроль
фінансовий контроль
фінансові ресурси
programms of economic development
state control
financial control
financial resources
программы экономического развития
государственный контроль
финансовый контроль
финансовые ресурсы
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55838
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Басанцов, І.В. Проблеми формування, реалізації та контролю державних програм розвитку економіки [Текст] / І.В. Басанцов, В.В. Сергієнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - Вип.21. – С. 130–138.
Abstract Забезпечення достатнього рівня ефективності проектів національних, галузевих та територіальних програм є однією з найважливіших проблем як наукового суспільства, так і органів державної влади, і багато в чому залежить від організації процесів управління та контролю. Аналіз законодавчого поля та тенденції у законотворчому проектуванні в цій сфері показують, що значна їх кількість не відповідає сучасним вимогам програмно-цільового планування розвитку України, регламент формування та контролю потребує суттєвого доопрацювання, а результати програмування – транспарентності і широкого доступу громадськості, недостатньо використовується світовий досвід прискореного розвитку територій та галузей. На жаль, ці питання не отримали відповідного відображення у наукових публікаціях і потребують подальшого дослідження. Мета статті – формулювання та аналіз проблем здійснення контролю за реалізацією державних програм розвитку економіки.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
29
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
220
United Kingdom United Kingdom
1054
United States United States
264
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
2
Germany Germany
31
Ukraine Ukraine
224
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Basantsov_finansovyi_kontrol.pdf 204,62 kB Adobe PDF 261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.