Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55967
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Створення додаткових платних послуг для клієнтів банків за допомогою використання "інтелектуальних документів"
Other Titles Development of the additional chargeable services for the clients with the help of the "intellectual" documents
Authors Мурманн, Ю.
Вілкерлінг, К.
Keywords банківські операції
клієнтський процес
бізнес-процес
додаткові послуги
інтелектуальні документи
XML
banking operations
clients' process
business process
additional services
intellectual documents
Type Article
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55967
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Мурманн, Дж. Створення додаткових платних послуг для клієнтів банків за допомогою використання "інтелектуальних" документів [Текст] / Дж. Мурманн, К. Вылкерлінг // Банки та банківські системи. - 2006. - Т.1. N 2. - С. 53-61.
Abstract Більшість банківських операцій як правило значною мірою зоріє- нтовані на продукт, а не на клієнта. Ігноруючи послідовне поєд- нання власної діяльності з процесами своїх клієнтів, більшість банків втрачають можливість отримати конкурентну перевагу. У статті запропоновано та проаналізовано новий підхід для розробки додаткових послуг, які базуються на методах роботи з клієнтами та використанні “інтелектуальних документів” з метою надання додаткових послуг. Поняття інтелектуальних документів детально проаналізовано та представлено на прикладі питання оформлення спадку. Виявлено, що використання інтелектуальних документів позитивно впливає на врегулювання діяльності банку та клієнтських процесів, а також відображає технологічний рівень розвитку банківських операцій. Незважаючи на деякі обмеження, переваги цього методу як для банків, так і для їх клієнтів є очевидними. Значним є очікуване зниження витрат на обслуговування клієнтів. У зв’язку з підвищеним рівнем задоволення потреб клієнтів зростає вірогідність “завоювання” спадкоємців та осіб, що втратили родичів, як нових клієнтів; також рівень збереження коштів, пов’язаних зі спадком, зростає. Пропонуючи нові послуги, банк здатний генерувати додатковий прибуток за допомогою комісій. Більш того, очікується значне зниження витрат на друкування, папір та поштове обслуговування та зниження рівня помилок при передачі даних.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
31
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
223
United Kingdom United Kingdom
1060
United States United States
1596
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
33
Ireland Ireland
1
Ukraine Ukraine
2924
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Murmann_Bank.pdf 603,55 kB Adobe PDF 2965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.