Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56281
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості управління державним боргом України
Other Titles Features of Ukrainian Debt Management
Authors Попов, І.В.
Keywords державний борг
государственный долг
state debt
управління
управление
management
фінансова політика
финансовая политика
financial policy
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56281
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Попов, І.В. Особливості управління державним боргом України [Текст] / І.В. Попов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.): у 2 т. – Суми: УАБС НБУ, 2011. – Т. 1. – С. 102-103.
Abstract Використання державою у своїй фінансовій політиці залучених коштів на кредитній основі зумовлює формування державного боргу та системи управління ним. Актуальність проблеми державного боргу для України зумовлена тим, що його формування є необхідною умовою функціонування економіки і, зокрема, виконання видаткової частини державного бюджету. Дослідженням проблеми управління державним боргом займалися такі вчені: В. І. Міщенко, Ю. В. Іваненко, О. М. Грубляк, А. В. Мамишев, В. В. Сержанов та ін.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
9
Greece Greece
642
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
142
United Kingdom United Kingdom
321
United States United States
1283
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
101
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Popov_Derzhavnyi_borh.pdf 1,13 MB Adobe PDF 117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.