Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56393
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фінансові аспекти функціонування кредитних спілок
Other Titles Финансовые аспекты функционирования кредитных союзов
Financial aspects of credit union
Authors Пожар, А.А.
Keywords кредитна спілка
комерційний банк
неприбуткова діяльність
кооператив
credit union
commercial bank
nonprofit activities
cooperative
кредитный союз
коммерческий банк
неприбыльная деятельность
кооператив
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56393
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Пожар, А.А. Фінансові аспекти функціонування кредитних спілок [Текст] / А.А. Пожар // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2007. - Т. 20. - C. 335 - 344.
Abstract Популяризація руху кредитних спілок в Україні викликає підвищений інтерес до даного виду фінансово-кредитних установ. При цьому досить часто відбувається ототожнення спілок з бізнесовими, комерційними утвореннями, а кооперативна сутність і первинна соціально- економічна мета створення і функціонування кредитних спілок не беруться до уваги. Ключовим моментом у розумінні унікальності та своєрідності кредитної спілки як фінансового інституту є принцип неприбутковості її діяльності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
2
Germany Germany
84126
Greece Greece
1
Ireland Ireland
451974
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2370
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
22484
United Kingdom United Kingdom
13612
United States United States
2382453
Unknown Country Unknown Country
451975

Downloads

China China
2
Czechia Czechia
2382452
Germany Germany
2382455
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
3409005
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3409000
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Pozhar_cooperative1.pdf 348,31 kB Adobe PDF 11582933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.