Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56556
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методологія формування портфеля фінансових інвестицій
Other Titles The methodology forming portfolio of financial investments
Методология формирования портфеля финансовых инвестиций
Authors Яковлева, І.О.
Keywords фінансові інвестиції
финансовые инвестиции
financial investment
інвестиційний портфель
инвестиционный портфель
investment portfolio
фінансові інструменти
финансовые инструменты
financial instruments
portfolio income
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56556
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Яковлева, І.О. Методологія формування портфеля фінансових інвестицій [Текст] / І.О. Яковлева // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. - Суми: УАБС НБУ, 2007. – Вип. 20. - C. 122-127.
Abstract Економічний розвиток України й ефективне функціонування всіх галузей промисловості значною мірою залежить від інтенсивності й діапазону інвестиційної діяльності в країні. Необхідність інвестиційних вкладень в економіку стала очевидною для всіх господарських суб’єктів із моменту вступу нашої держави на шлях ринкового розвитку. Результати економічних реформ в Україні свідчать про непристосованість більшості підприємств до нових умов господарювання. Підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників можливе лише при здійсненні ефективної інвестиційної діяльності. Одне з провідних місць в інвестиційній діяльності підприємства посідає питання формування, оцінки та управління портфелем фінансових інвестицій.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
41
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
2262
Ukraine Ukraine
6280
United Kingdom United Kingdom
1131
United States United States
564
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

Austria Austria
6274
China China
1
Czechia Czechia
1
EU EU
1
France France
6
Germany Germany
1130
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
1128
Poland Poland
1
Romania Romania
2
Russia Russia
8
Ukraine Ukraine
10351
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
654

Files

File Size Format Downloads
Yakovlieva_Finansovi_investytsii.pdf 1,29 MB Adobe PDF 19560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.