Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56556
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методологія формування портфеля фінансових інвестицій
Other Titles The methodology forming portfolio of financial investments
Методология формирования портфеля финансовых инвестиций
Authors Яковлева, І.О.
ORCID
Keywords фінансові інвестиції
финансовые инвестиции
financial investment
інвестиційний портфель
инвестиционный портфель
investment portfolio
фінансові інструменти
финансовые инструменты
financial instruments
portfolio income
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56556
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Яковлева, І.О. Методологія формування портфеля фінансових інвестицій [Текст] / І.О. Яковлева // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. - Суми: УАБС НБУ, 2007. – Вип. 20. - C. 122-127.
Abstract Економічний розвиток України й ефективне функціонування всіх галузей промисловості значною мірою залежить від інтенсивності й діапазону інвестиційної діяльності в країні. Необхідність інвестиційних вкладень в економіку стала очевидною для всіх господарських суб’єктів із моменту вступу нашої держави на шлях ринкового розвитку. Результати економічних реформ в Україні свідчать про непристосованість більшості підприємств до нових умов господарювання. Підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників можливе лише при здійсненні ефективної інвестиційної діяльності. Одне з провідних місць в інвестиційній діяльності підприємства посідає питання формування, оцінки та управління портфелем фінансових інвестицій.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Australia Australia
1
China China
1
Germany Germany
41
Greece Greece
1
Ireland Ireland
120373
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
2262
Ukraine Ukraine
92792388
United Kingdom United Kingdom
8151641
United States United States
726282304
Unknown Country Unknown Country
374050727

Downloads

Austria Austria
79098
China China
1
Czechia Czechia
2634689
EU EU
1
Finland Finland
1
France France
21819146
Germany Germany
726282304
Lebanon Lebanon
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
374050724
Norway Norway
1128
Poland Poland
726282303
Romania Romania
2
Russia Russia
2634698
Sweden Sweden
92792385
Ukraine Ukraine
1201399799
United Kingdom United Kingdom
1201399743
United States United States
726282305
Unknown Country Unknown Country
726282454

Files

File Size Format Downloads
Yakovlieva_Finansovi_investytsii.pdf 1,29 MB Adobe PDF 1506973487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.