Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56655
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Об’єкти інтелектуальної власності інформаційних систем
Other Titles Objects of intellectual property of the informative systems
Объекты интеллектуальной собственности информационных систем
Authors Шипунова, О.В.
Keywords програмний продукт
об’єкт інтелектуальної власності
нематеріальні активи
оцінка інтелектуальної власності
программный продукт
объект интеллектуальной собственности
нематериальные активы
оценка интеллектуальной собственности
software product
object of intellectual property
immaterial assets
intellectual property estimating
Type Article
Date of Issue 2008
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56655
Publisher Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
License
Citation Шипунова, О.В. Об’єкти інтелектуальної власності інформаційних систем [Текст] / О.В. Шипунова [Текст] // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. праць. - Львів, 2008. - Вип. 1 (69): Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція. - С. 454-460.
Abstract У статті розглядаються методологічні аспекти використання та оцінки інтелектуальної власності на прикладі програмних продуктів інформаційних систем.
В статье рассматриваются методологические аспекты использования и оценки интеллектуальной собственности на примере программных продуктов информационных систем.
The article deals with methodical aspects of using and estimating intellectual property on the examples of products of software’s of the informative systems.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
30
Germany Germany
31
Ukraine Ukraine
680
United Kingdom United Kingdom
4531
United States United States
1511
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
2
Germany Germany
33
Ukraine Ukraine
2267
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Shipunova_software_product.pdf 509,66 kB Adobe PDF 2311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.