Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57418
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Критерії ідентифікації фінансового конгломерату: вітчизняний та європейський підходи
Other Titles Criteria for Identifying a Financial Conglomerate: National and European Approaches
Authors Shkolnyk, Inna Oleksandrivna  
Козьменко, О.В.
Kremen, Viktoriia Mykhailivna  
Keywords фінансове посередництво
фінансовий ринок
financial intermediation
financial market
фінансовий посередник
фінансова інтеграція
фінансовий конгломерат
financial intermediary
financial integration
financial conglomerate
финансовое посредничество
финансовый рынок
финансовый посредник
финансовая интеграция
финансовый конгломерат
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57418
Publisher Національний банк України
License
Citation Школьник, І.О. Критерії ідентифікації фінансового конгломерату: вітчизняний та європейський підходи [Текст] / І.О. Школьник, О.В. Козьменко, В.М. Кремень // Вісник Національного банку України. – 2009. - № 6. – С. 32-36.
Abstract Функціонування фінансового ринку та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів неможливі без надійних та високоефективних фінансових посередників – банків, страховий компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших спеціалізованих установ. Саме їхня діяльність сприяє стабільному і прогнозованому розвитку всіх економічних і соціальних процесів у суспільстві. Водночас високий рівень конкуренції призводить до того, що у структурі фінансових посередників починають превалювати не банки чи інші фінансові інститути, а фінансові конгломерати. У статті розглядаються процеси інтеграції та конвергенції фінансових посередників на вітчизняному фінансовому ринку й особливості формування інтегрованих фінансових посередників у вигляді фінансових конгломератів. Досліджено основні критерії ідентифікації фінансового конгломерату відповідно до європейського та вітчизняного законодавства.
The article reviews the processes of integration and convergence of financial intermediaries to domestic financial market and features of the integrated financial intermediaries as financial conglomerates. The authors consider the basic criteria for identifying a financial conglomerate in accordance with European and domestic legislation.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
25
Ireland Ireland
6891
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1836
Ukraine Ukraine
421
United Kingdom United Kingdom
918
United States United States
3674
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
Germany Germany
26
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
385
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Kremen_Vplyv_finan.pdf 567,31 kB Adobe PDF 415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.