Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57502
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Визначення межі фінансової стійкості ринку похідних фінансових інструментів
Other Titles Determination of the frontier of financial stability of derivative financial instruments market
Authors Makarenko, Inna Oleksandrivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-7326-5374
Keywords фінансові інструменти
фінансова криза
системний ризик
financial instruments
financial crisis
systemic risk
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57502
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Макаренко І. О. Визначення межі фінансової стійкості ринку похідних фінансових інструментів / І. О. Макаренко // Міжнародна банківська конкуренція : тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 26–27 травня 2011 р.: у 2-х т. – Суми : Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. – Т. 2. – С. 124-127.
Abstract Невід’ємною характеристикою ринку похідних фінансових інстру- ментів (ПФІ) як складної динамічної системи поряд з такими характе- ристиками, як самоорганізація, структурованість, цілеспрямованість, емерджентність є його стійкість. У контексті посткризового реформу- вання глобальної фінансової системи та національного фінансового рин- ку створення передумов для стійкого розвитку ринку ПФІ зі своєчасним попередженням реалізації ризиків ПФІ, системних криз та невиконання ринком покладених на нього функцій є першочерговим завданням.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
2195
Germany Germany
21
Ireland Ireland
8052
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
850662
United Kingdom United Kingdom
39529
United States United States
644947
Unknown Country Unknown Country
77955

Downloads

Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
77958
United Kingdom United Kingdom
39528
United States United States
850661
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_financial_instruments.pdf 293,69 kB Adobe PDF 968157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.