Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58145
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Перший досвід застосування ізольованої гіпертермічної перфузії кінцівок в Україні
Authors Пихтєєва, О.Д.
Keywords пухлина
опухоль
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58145
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пихтєєва, О.Д. Перший досвід застосування ізольованої гіпертермічної перфузії кінцівок в Україні [Текст] / О.Д. Пихтєєва // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 344.
Abstract Саркоми м'яких тканин є високозлоякісними пухлинами і вражають осіб молодого і працездатного віку. В даний час для лікування поширених і рецидивуючих сарком кінцівок в Україні існує єдиний метод лікування - ампутація, в той час як в Європі використовують ізольовану гіпертермічну перфузію кінцівок (HILP), що дозволяє уникнути ампутації і поліпшити якість життя пацієнтів.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
2
Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
489
Poland Poland
5
Ukraine Ukraine
213
United Kingdom United Kingdom
1953
United States United States
247
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
180
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Pykhtjejeva.pdf 766,05 kB Adobe PDF 189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.