Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58421
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Підстави застосування заходів впливу НБУ
Other Titles Основания для применения мер воздействия НБУ
Foundations of enforcement of National Bank of Ukraine
Authors Власова, Т.М.
Keywords банк
юридичний факт
bank
legal fact
National Bank of Ukraine
юридический факт
Національний банк України
Type Article
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58421
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Власова, Т.М. Підстави застосування заходів впливу НБУ [Текст] / Т.М. Власова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2006. - Т. 16. - C. 159 − 165.
Abstract Одним із найбільш ефективних інструментів регулювання діяльності банків є здійснення Національним банком України банківського нагляду і застосування за його результатами різноманітних заходів впливу до порушників банківського законодавства. Для правильного застосування заходів впливу необхідно мати чітке уявлення про те, що є підставами їх застосування, які юридичні факти повинні мати місце для цього. На жаль, в сучасній літературі з’ясуванню їх характеристик майже не приділялося уваги і метою статті є аналіз закріплених у нормативно-правових актах підстав застосування заходів впливу НБУ, виявлення їх особливостей, і на основі цього – формування переліку найбільш яскраво виражених підстав, а також визначення напрямків удосконалення їх правового регулювання.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
53
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
474
United Kingdom United Kingdom
552
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

Denmark Denmark
1
France France
1
Germany Germany
55
Romania Romania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
1122
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
54

Files

File Size Format Downloads
Vlasova_legal_fact1.pdf 164,09 kB Adobe PDF 1237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.