Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58711
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ведення вагітних з плацентарною дисфункцією та затримкою розвитку плода
Authors Smiian, Svitlana Anatoliivna  
Kuzomenska, Maryna Leonidivna
Маренцева, Л.В.
Болотная, Т.М.
Keywords плацентарна дисфункція
плацентарная дисфункция
placental dysfunction
вагітність
беременность
pregnancy
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58711
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ведення вагітних з плацентарною дисфункцією та затримкою розвитку плода [Текст] / С.А. Сміян, М.Л. Кузьоменська, Л.В. Маренцева, Т.М. Болотна // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми: СумДУ, 2017. - С. 389-390.
Abstract Плацентарна дисфункція є однією з найважливіших проблем сучасного акушерства яка призводить до патологічного перебігу вагітності зокрема затримки росту плода (ЗРП), яка сприяє високій перинатальній захворюваності та смертності. В Україні частота ЗРП досягає 26% серед доношених та 47% серед недоношених новонароджених. У країнах Європи - коливається від 6,5% до 20% (за даними ВООЗ).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
145
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
125
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Smijan_Kuzjomensjka_Marenceva_Bolotna.pdf 1,13 MB Adobe PDF 144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.