Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58712
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Клінічні симптоми та синдроми харчової сенсибілізації у дітей дошкільного віку
Authors Білоножко, О.В.
Лисіцина, М.С.
Zahorodnii, Mykola Petrovych
Keywords алергічні захворювання
аллергические заболевания
allergic diseases
дети
діти
children
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58712
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Білоножко, О.В. Клінічні симптоми та синдроми харчової сенсибілізації у дітей дошкільного віку [Текст] / О.В. Білоножко, М.С. Лисіцина, М.П. Загородній // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 400.
Abstract Частота проявів алергічних захворювань в Україні, як в цілому у світі, з кожним роком зростає. Це пов’язано як із забрудненням довкілля, так і використанням для збільшення врожайності хімічних засобів захисту рослин. В харчовій промисловості часто використовуються коректори смаку та стабілізатори. Зараз в Україні більше половини всіх дітей мають прояви аномалій коституції (клініку діатезів).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
64
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
65
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Bilonozhko_Lysicyna_Zaghorodnij.pdf 766,16 kB Adobe PDF 76

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.