Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58889
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Характеристика впливу банківської системи на інтенсивність внутрішньої конкуренції в країні
Other Titles Description of the impact of the banking system the intensity of domestic competition in the country
Authors Вахнюк, Сергій Валерійович
Вахнюк, Сергей Валерьевич
Vakhniuk, Serhii Valeriiovych
Keywords інтенсивність
интенсивность
intensity
внутрішня конкуренція
внутренняя конкуренция
internal competition
банківська система
банковская система
banking system
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58889
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Вахнюк, С.В. Характеристика впливу банківської системи на інтенсивність внутрішньої конкуренції в країні [Текст] / С.В. Вахнюк // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : збірник тез доповідей VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2013 р.). - Суми : УАБС НБУ, 2013. - С. 37-38.
Abstract В основу конкурентної боротьби між підприємствами покладені їх рівнозначні можливості в межах регіону, що потрапляє в сферу їх бізнес-діяльності. Інтенсивність внутрішньої конкуренції в країні буде нарощуватися при створенні однакових умов ведення бізнесу у всіх регіонах. У випадках створення для певного регіону (регіонів) пріори- тетних умов ведення бізнесу конкуренція набуває прояву локальності, загальна її інтенсивність знижується, створюючи передумови розвит- ку монополізму. Значною мірою це стосується системи забезпечення банківськими послугами економіки країни.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
19
Ukraine Ukraine
113
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
114
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Vakhniuk_Bankivska_systema.pdf 421,85 kB Adobe PDF 120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.