Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58903
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Динамічна оцінка ризику ліквідності банку
Other Titles Dynamic risk assessment bank liquidity
Authors Дмитрієв, Є.Є.
Keywords ризик
риск
risk
ліквідність
ликвидность
liquidity
банківська система
банковская система
banking system
Type Conference Papers
Date of Issue 2008
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58903
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Дмитрієв, Є.Є. Динамічна оцінка ризику ліквідності банку [Текст] / Є.Є. Дмитрієв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.) : у 2-х т. – Т. 2. - Суми : УАБС НБУ, 2009. – С. 21-23.
Abstract Наявний або потенційний ризик ліквідності для надходжень та капіталу виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Це явище досить поширене в умовах сучасних потрясінь на внутрішньому та глобальному фінансовому ринку.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
49
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1197
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
532
United Kingdom United Kingdom
2394
United States United States
600
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
Germany Germany
35
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
1197
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4789
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Dmytriev.pdf 223,15 kB Adobe PDF 6033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.