Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59021
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методичні підходи дослідження системи банківського регулювання
Other Titles The methodical approaches of research of the banking regulation system
Authors Mordan, Yevheniia Yuriivna  
Keywords банк
банківське регулювання
структура
державне регулювання
саморегулювання
міжнародне регулювання
bank
banking regulation
structure
state regulation
self regulation
international regulation
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59021
Publisher Чернігівський державний технологічний університет
License
Citation Мордань Є.Ю. Методичні підходи дослідження системи банківського регулювання [Текст] / Є.Ю. Мордань // Економічні перспективи України та світу: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 вересня 2013 року). – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – С. 79-81.
Abstract Характерною ознакою сучасного етапу розвитку фінансового ринку є посилення процесів глобалізації та суттєве зростання ролі банківських установ у економічному та фінансовому становленні будь-якої країни. Така ситуація зумовлює необхідність здійснення постійного та адекватного регулювання банківської системи, а також актуалізує необхідність створення ефективнодіючої законодавчої бази, яка відповідала б вимогам сучасного ринку фінансових послуг.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Belgium Belgium
1
Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
26286
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
368
Ukraine Ukraine
166
United Kingdom United Kingdom
737
United States United States
116171
Unknown Country Unknown Country
4233

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1476
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Mordan_bank.pdf 268,31 kB Adobe PDF 1485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.