Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59115
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Концептуальні зрушення в моделі грошово-кредитної політики під впливом кризи
Other Titles Концептуальные сдвиги в модели денежно-кредитной политики под влиянием кризиса
Conceptual changes of monetary policy model under the impact of the crisis
Authors Makarenko, Mykhailo Illich  
Keywords грошово-кредитна політика
фінансова стабільність
макропруденційне регулювання
monetary policy
financial stability
macroprudential regulation
денежно-кредитная политика
финансовая стабильность
макропруденциальные регулирования
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59115
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Макаренко, М.І., Концептуальні зрушення в моделі грошово-кредитної політики під впливом кризи [Текст] / М.І. Макаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2012. - С. 134-135.
Abstract Грошово-кредитна політика останніх трьох-чотирьох десятиліть мала усталену архітектуру, яку в загальному вигляді складали ключові макроекономічні цілі розвитку та система монетарних інструментів, що запроваджуються в дію задля досягнення сформульованих політичною владою та продиктованих поточною економічною ситуацією завдань. Причому перелік цілей політики в багатьох країнах був закріплений законодавчо як складова спеціальних актів з правового регулювання грошово-кредитної сфери.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
2
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
10715
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
133
United Kingdom United Kingdom
305
United States United States
7807
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
96
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4898
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_financial_stability.pdf 209,74 kB Adobe PDF 5004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.