Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59200
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Approaches to development of an explicit rule of monetary policy
Other Titles Підходи до розробки експліцитного правила монетарної політики
Authors Savchenko, Taras Hryhorovych  
Keywords monetary policy rules
central bank
monetary policy
правила монетарної політики
центральний банк
грошово-кредитна політика
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59200
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Savchenko T.H. Approaches to development of an explicit rule of monetary policy / T.H. Savchenko // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково - практичної конференції ( 23 - 24 травня 2013 р.) / Держ. вищий навчальний заклад "УАБС НБУ". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. - С. 25- 26 .
Abstract Найвідомішим явним правилом монетарної політики є правило Тейлора. Це правило було вперше сформульовано Стенфордським університетом професор Джон Тейлор в Росії 1993. У наступних роботах Джон Тейлор продовжив дослідження методологічних досліджень підходи до розробки та здійснення грошових правил. В друга половина 90-х років ХХ століття та початку ХХІ століття інші вчені також вивчали шляхи розвитку і поліпшення грошової маси правил
The most well-known explicit rule of the monetary policy is the Taylor rule. This rule was first formulated by the Stanford University Professor John Taylor in 1993. In his subsequent works John Taylor continued his research of methodological approaches regarding the development and implementation of the monetary rules. In the second half of the 90s of the 20th century and the beginning of the 21st century other scientists also studied the ways of development and improvement of monetary rules.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
24
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
367
United Kingdom United Kingdom
3168
United States United States
4752
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
329
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Savchenko_Approaches_to_development.pdf 424,96 kB Adobe PDF 337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.