Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59247
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правові аспекти вдосконалення взаємодії органів валютного контролю
Other Titles Legal aspects of improving the interaction of exchange controls
Authors Герасименко, В.В.
Keywords валютний контроль
currency control
фінансова установа
financial institution
зовнішньо-економічна діяльність
foreign economic activity
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59247
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Герасименко, В.В. Правові аспекти вдосконалення взаємодії органів валютного контролю [Текст] / В.В. Герасименко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.). - Суми : УАБС НБУ, 2013. - С. 22-24.
Abstract У контексті економічної та політичної нестабільності і посилення інтеграції України у світове економічне співтовариство особливої актуальності набуває контроль за валютними операціями учасників ЗЕД, ефективність якого значною мірою обумовлюється чітким розмежуванням функцій та узгодженістю дій органів валютного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання діючих законодавчих і підзаконних актів при здійсненні експортних та імпортних операцій. В Україні органами валютного контролю є Національний банк, Міністерство доходів і зборів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство інфраструктури, а агентами валютного контролю – уповноважені банки.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
89
United Kingdom United Kingdom
293
United States United States
191
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
77
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Gerasimenko V V.pdf 304,5 kB Adobe PDF 87

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.