Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59296
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Історичний досвід правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи
Other Titles The Historical Experience of the Legal Regulation of Financial and Credit Relations in Crisis
Authors Tkachenko, Anatolii Oleksandrovych
Keywords економічна криза
экономический кризис
economic сrisis
фінансово-кредитні відносини
финансово-кредитные отношения
financial and credit relations
кредитні установи
кредитные учреждения
credit institutions
Type Conference Papers
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59296
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Ткаченко, А.О. Історичний досвід правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи [Текст] / А.О. Ткаченко // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи : практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 року). – Суми : УАБС НБУ, 2010. – С. 88-93.
Abstract Важливим напрямом правового регулювання є нормативне забезпечення фінансово-кредитних відносин. Особливого змісту і форм воно набуває в кризових умовах, які відображають притаманні певним стадіям розвитку риси економіки. Історично вони зустрічаються і як складові елементи економічних криз, і як такі, що відбувалися самостійно як часткова криза лише у фінансово-кредитній сфері. До числа основних факторів, що призводили до криз, належали надзвичайні економічні й політичні події, зміна моделі розвитку суспільства, процеси та окремі явища, що зумовлювали кризові явища у фінансово-кредитній сфері.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
16
Ukraine Ukraine
63
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
68
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Tkachenko_Finansovo_kredytni_vidnosyny.pdf 1,2 MB Adobe PDF 76

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.