Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59347
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Теоретичні аспекти інструментальної обмеженості грошово-кредитної політики центральних банків
Other Titles Теоретические аспекты инструментальной ограниченности денежно-кредитной политики центральных банков
Theoretical aspects of instrumental limitations of monetary policy by central banks
Authors Makarenko, Mykhailo Illich
Keywords грошово-кредитна політика
monetary policy
«пастка ліквідності»
"liquidity trap"
«перегрівання» економіки
"overheating" of the economy
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59347
Publisher Київський національний торговельно-економічний університет
License
Citation Макаренко М.І. Теоретичні аспекти інструментальної обмеженості грошово-кредитної політики центральних банків / М.І. Макаренко // Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (20-22 листопада 2013 р.). - К. : Київ. Нац. торг.-екон. у-т, 2013. – С. 181-182.
Abstract Глибина останньої фінансово-економічної кризи була настільки значною, що традиційні інструменти державного антикризового регулювання економіки виявились мало-спроможними для оперативного і дієвого подолання макроекономічної турбулентності. Грошово-кредитна політика (ГКП), яка, здебільшого, використовувалась для підтримання цінової стабільності на національному товарному ринку, у стандартному ліберальному вигляді виявилась нездатною істотно вплинути на потужний рецесійний шок 2007-2008 рр. Через це центральні банки ряду країн як провідники ГКП вдались до запровадження в дію заходів нетрадиційного характеру, які в поєднанні з класичними спрацювали на пом'якшення перебігу та наслідків глобальної нестабільності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
66
United Kingdom United Kingdom
227
United States United States
151
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
55
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_monetary_policy.pdf 182,15 kB Adobe PDF 62

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.