Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59351
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналітичне забезпечення фінансової стійкості банку
Other Titles Analytical support financial stability of the bank
Аналитическое обеспечение финансовой устойчивости банка
Authors Москаленко, О.В.
Keywords bank
banking system
банк
банківська система
фінансова стійкість
financial stability
банковская система
финансовая стабильность
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59351
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Москаленко, О.В. Аналітичне забезпечення фінансової стійкості банку [Текст] / О.В. Москаленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.): в 2 т. - Суми: УАБС НБУ, 2013. - Т. 2. - С. 66-68.
Abstract Банківська система забезпечує ефективний кругообіг грошової ма- си через її консолідацію та координацію, виступаючи провідною скла- довою економіки будь-якої країни світу. Від її якісного стану багато в чому залежить розвиток суспільства. Вдале функціонування банківської системи напряму залежить від фінансової стійкості кожного окремого банку. Стійкість виступає не тільки гарантом своєчасності розрахунків, але і чинником, що забезпечує довіру до всієї банківської системи.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
512
Ukraine Ukraine
155
United Kingdom United Kingdom
1025
United States United States
342
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
130
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Москаленко_bank1.pdf 355,55 kB Adobe PDF 139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.