Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59381
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Європейський досвід міжрегіонального фінансового вирівнювання
Other Titles The European experience of regional fiscal equalization
Европейский опыт межрегионального финансового выравнивания
Authors Makarenko, Mykhailo Illich
Keywords фінансове вирівнювання
financial equalization
регіональна політика ЄС
EU regional policy
первинний розподіл податкових надходжень
initial distribution of tax revenues
финансовое выравнивание
региональная политика ЕС
первичное распределение налоговых поступлений
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59381
Publisher Академія муніципального управління
License
Citation Макаренко М.І. Європейський досвід міжрегіонального фінансового вирівнювання / М.І. Макаренко // Фінанси в умовах модернізації економіки // зб. тез доповідей круглого столу (20 червня 2013 р.). – К.: Академія муніципального управління, 2013. – С. 67-68.
Abstract Вирівнювання економічного розвитку регіонів є важливим аспектом економічної політики європейських країн, територіальна структура яких часто характеризується диспропорціями в рівнях і темпах розвитку. їх регіональна фінансова політика грунтується на концепції згладжування нерівності у рівнях розвитку сільських і міських місцевостей, центральних і периферійних районів, південних і північних територій (залежно від географічного розташування держав). У даному контексті показовим є досвід окремих країн Європи та Європейського Союзу загалом, де приділяється чимало уваги міжрегіональному фінансовому вирівнюванню як засобу досягнення збалансованого територіального зростання.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
105
United Kingdom United Kingdom
367
United States United States
365
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
89
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_ financial_equalization1.pdf 189,44 kB Adobe PDF 97

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.