Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59489
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Якість кредитного портфеля українських банків
Other Titles Quality of the credit portfolio of Ukrainian banks
Authors Тарануха, І.Ю.
Keywords кредитний портфель
loan portfolio
проблемні кредити
NPLs
Type Conference Papers
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59489
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Тарануха, І.Ю. Якість кредитного портфеля українських банків / І.Ю. Тарануха // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. VII Міжнародної науково - практичної конференції ( 24-25 травня 2012 р.) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2012. – Т. 2. – С. 181-183.
Abstract Якість банківських активів, і перш за все кредитів, – один з найваж- ливіших індикаторів стану банківського сектору та економіки в цілому. Прострочена заборгованість за кредитами найбільш яскраво свідчить про наявність проблем у кредитному портфелі банківської установи, оскільки вона є безпосереднім відображенням проблем позичальника і його неспроможності погасити борг перед банком.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
122
United Kingdom United Kingdom
141
United States United States
561
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
4
France France
2
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
109
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
taranukha1.pdf 709,04 kB Adobe PDF 136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.