Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59538
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Нормалізація грошово-кредитної політики центральних банків розвинених країн при пожвавленні економіки
Other Titles Нормализация денежно-кредитной политики центральных банков развитых стран при оживлении экономики
The normalization of monetary policy of developed countries' central banks during the economic recovery
Authors Makarenko, Mykhailo Illich
Keywords грошово-кредитна політитка
"політика нормалізації"
дисконтна політика
ліквідність
monetary policy
"normalization policy"
discount policy
liquidity
денежно-кредитная политика
"политика нормализации"
учетная политика
ликвидность
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59538
Publisher Гельветика
License
Citation Макаренко М.І. Нормалізація грошово-кредитної політики центральних банків розвинених країн при пожвавленні економіки / М.І. Макаренко // Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (31 жовтня 2014 р.). – Миколаїв: Гельветика, 2014. – С. 112-114.
Abstract З відновленням економічного зростання в розвинених країнах після глибокої і тривалої кризи перед провідниками економічної політики з необхідністю постає проблема зміни вектора грошово-кредитного регулювання, переорієнтації його з відверто стимулювального напряму до помірно стимулювального, характерного циклічній фазі пожвавлення з доведенням макроекономічних показників до природного рівня.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Germany Germany
29
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
338
United Kingdom United Kingdom
2
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
339
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_liquidity1.pdf 277,53 kB Adobe PDF 353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.