Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59561
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Важливість функціонування усталеної оптимальної системи господарських судів в Україні
Other Titles Важность функционирования сложившейся оптимальной системы хозяйственных судов в Украине
The importance of optimal functioning of the established system of economic courts in Ukraine
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords система господарських судів
Вищий господарський суд України
господарські кодекси європейських країн
Господарський процесуальний кодекс
рівень публічності
загальні суди
система хозяйственных судов
Высший хозяйственный суд Украины
хозяйственные кодексы европейских стран
Хозяйственный процессуальный кодекс
уровень публичности
общие суды
system of economic courts
The supreme economic court of Ukraine
economic codes of European countries
level of publicity
general courts
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59561
Publisher Юридична література
License
Citation Деревянко, Б.В. Важливість функціонування усталеної оптимальної системи господарських судів в Україні [Текст] / Б.В. Деревянко // 10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації: збірник доповідей науково-практичної конференції (14 листопалда 2014 р.). - Одеса: Юридична література, 2014. - С. 345-349.
Abstract Порівнюючи між собою рівень публічності у рішеннях, що приймаються суддями господарських та загальних судів, мимоволі задаєшся питанням «невже не видно, що рівень публічності у рішеннях, які приймаються суддею господарського суду, та рівень публічності у рішеннях, які приймаються суддею загального суду у цивільній чи кримінальній справі, не можуть бути навіть предметом порівняння ?». Це все одно, що в математиці неможливо проводити порівняння з нулем, оскільки ділити на нуль неможна. Від рішення судді загального суду залежить доля однієї окремої людини та її близьких, а від рішення судді господарського суду – доля тисяч працівників і мільйонів громадян держави, в якій зареєстрований та працює той чи інший великий суб’єкт господарювання - учасник господарського спору. А тому не просто нерозумними, а скоріше злочинними виглядають думки, спрямовані на те, щоб судді загальних судів вирішували господарські (або економічні, як нещодавно почали казати цивілісти) спори.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

France France
1
Germany Germany
19228
Ireland Ireland
5018
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
253
United Kingdom United Kingdom
73015
United States United States
38455
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
38457
United Kingdom United Kingdom
73016
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko.pdf 251,13 kB Adobe PDF 111490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.