Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59569
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Застосування теорії ігор при управлінні фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності
Other Titles The application of game theory in the management of enterprise’s financial security in the conditions of economic instability
Authors Могиліна, Л.А.
Keywords фінансова безпека
финансовая безопасность
financial security
підприємство
предприятие
enterprise
економічна нестабільність
экономическая нестабильность
economic instability
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59569
Publisher Львівський інститут банківської справи Національного банку України
License
Citation Могиліна, Л.А. Застосування теорії ігор при управлінні фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності [Текст] / Л.А. Могиліна ; наук. кер.: Ф.О. Журавка // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : збірник тез ХІV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів (26-27 березня 2014 р.) / Відп. за вип. В. В. Рисін. – Львів : ЛІБС НБУ, 2014. – С. 559-560.
Abstract Управління фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності полягає у виборі оптимальної, найбільш адекватної умовам зовнішнього макроекономічного середовища стратегії. Але спрогнозувати рівень економічної нестабільності у державі не завжди є можливим, тому обрана раніше стратегія діяльності підприємства в майбутньому може стати недоцільною, що в кінцевому результаті призведе до зниження рівня його фінансової безпеки. Виходячи з цього, при здійсненні управління фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності доцільно використо-вувати апарат теорії ігор з природою. Метою роботи є визначення основ практичного застосування теорії ігор при управлінні фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Canada Canada
5357
France France
2679
Germany Germany
448
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
196
United Kingdom United Kingdom
1787
United States United States
224
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
169
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Mohylina_Finansova_bezpeka.pdf 308,75 kB Adobe PDF 177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.