Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59618
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Екологічне оподаткування та екологічне страхування як взаємодоповнюючі інструменти забезпечення якості довкілля
Other Titles Environmental taxation and environmental insurance as complementary tools to ensure environmental quality
Authors Проценко, О.Л.
Keywords екологічне оподаткування
environmental taxation
екологічне страхування
environmental іnsurance
довкілля
environment
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59618
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Проценко, О.Л. Екологічне оподаткування та екологічне страхування як взаємодоповнюючі інструменти забезпечення якості довкілля [Текст] / О.Л. Проценко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.). - Суми : УАБС НБУ, 2013. - С.63-64.
Abstract Дані щодо обсягів забруднення довкілля, спричиненого діял ьністю людини, та впливу забруднювачів на стан навколишнього середовища, а отже, і на здоров ’ я людської популяції переконливо свідчать про необхідність суттєвого коригування парадигми, покладеної в основу функціонування сучасної ринкової економіки.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
43
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
34
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Protcenko O L(1).pdf 302,68 kB Adobe PDF 37

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.