Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59629
Title: Tax regulation of transfer pricing in banks of Ukraine
Other Titles: Податкове регулювання трансфертного ціноутворення в банках України
Authors: Yevchenko, N.G.
Павленко, Людмила Дмитрівна
Павленко, Людмила Дмитриевна
Pavlenko, Liudmyla Dmytrivna
Keywords: банк
bank
трансфертне ціноутворення
трансфертное ценообразование
transfer pricing
податкове регулювання
налоговое регулирование
tax regulation
Issue Year: 2013
Publisher: Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
Citation: Yevchenko, N.G. Tax regulation of transfer pricing in banks of Ukraine [Text] / N.G. Yevchenko, L.D. Pavlenko // Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конкуренції. - К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2013. – С. 147-149.
Abstract: Трансферне ціноутворення є одночасно міжнародною податковою стратегією та інструментом максимізації прибутковості транснаціональних компаній завдяки мінімізації податкових зобов’язань у країнах, в яких діють їх підрозділи, за умови дотримання регуляторних норм щодо встановлення трансферних цін. Цей інструмент податкового планування та міжнародного розподілу капіталу досить широко використовується учасниками міжнародних відносин, які створюють за кордоном свої філії або представництва і використовують їх для проведення трансфертних операцій, оскільки, категорія трансфертної ціни розглядається як ціна, яка використовується в операціях між підрозділами в межах однієї організації.
Transfer pricing is an international tax policy and instrument to maximize the profitability of multinational companies by minimizing tax liabilities in the countries in which operate their units, subject to the regulatory norms to establish transfer prices. This instrument of international tax planning and capital allocation is widely used participants of international relations that create abroad their branches or representative offices and use them for transfer operations because, category transfer price is considered as the price which is used in transactions between departments within the same organization.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59629
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other12
Germany1
United States1
Downloads
Other4
Germany1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Yevchenko_Pavlenko.pdf160.18 kBAdobe PDF6Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.