Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59661
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз факторів впливу на динаміку депозитів населення України в 2013 р.
Other Titles Dynamic analysis of factors that influence on public deposits in Ukraine in 2013
Authors Tsyhaniuk, Dmytro Leonidovych  
Циганюк, Дмитрий Леонидович
Keywords депозити
депозиты
deposits
банківське регулювання
банковское регулирование
banking regulation
банківські ресурси
банковские ресурсы
bank resources
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59661
Publisher Львівська політехніка
License
Citation Циганюк, Д.Л. Аналіз факторів впливу на динаміку депозитів населення України в 2013 р. [Текст] / Д.Л. Циганюк // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених (11-12 квітня 2014 р.).- Львів : Львівська політехніка, 2014. - С. 227-228.
Abstract Ринок заощаджень займає важливе місце в структурі ринку банківських послуг, оскільки саме на ньому відбувається формування переважної частки банківських ресурсів. Так, на сьогодні депозити фізичних осіб становлять практично 60% сукупної ресурсної бази банків України і є основою здійснення вітчизняними банками їх активної діяльності. Варто відзначити, що за останні 5 років обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 42% і на початок 2014 року склав понад 668 млрд. грн. При цьому строкові кошти фізичних осіб збільшилися більше ніж у 2 рази зі 155,2 млрд. грн. до 350,8 млрд. грн. [1]. Дана тенденція може свідчити про відновлення довіри населення до вітчизняної банківської системи, що безумовно позитивно відображається на стабільності банківської системи в цілому.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
15
Ukraine Ukraine
150
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
90
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Tsyhaniuk.pdf 148,37 kB Adobe PDF 93

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.