Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59750
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості вибору онлайн-посередників
Authors Saher, Liudmyla Yuriivna  
Syhyda, Liubov Oleksiivna  
Keywords інтернет-трейдинг
интернет-трейдинг
іnternet tradіng
онлайн-брокер
online-broker
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59750
Publisher Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
License
Citation Сигида, Л.О. Особливості вибору онлайн-посередників [Текст] / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р.: у 4 ч., Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 257.
Abstract Останніми роками все більшого поширення набуває такий спосіб торгівлі як інтернет-трейдинг (іnternet tradіng), який передбачає доступу до торгів на біржі з використанням Інтернету як засобу зв'язку. Відповідно у сучасних умовах перед клієнтами-інвесторами постає питання вибору онлайн-брокерів.
В последние годы все большее распространение получает такой способ торговли как интернет-трейдинг, который предусматривает доступ к торгам на бирже с использованием Интернета как средства связи. Соответственно в современных условиях перед клиентами-инвесторами встает вопрос выбора онлайн-брокеров.
In recent years, it has become increasingly commonplace to trade as Internet trading, which involves access to trading on the stock exchange using the Internet as a means of communication. Accordingly, in today's conditions investors are faced with a choice of online brokers.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

China China
1
France France
4
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
1
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
6
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
Syhyda_Kharkiv.pdf 367,25 kB Adobe PDF 15

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.