Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59836
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб попередньої верифікації синдрому плеврального випоту
Authors Duzhyi, Ihor Dmytrovych  
Hresko, Ihor Yaremovych
Олешенко, Г.П.
Олешенко, В.О.
Keywords превральний випіт
превральный выпот
променеве дослідження
лучевое исследование
нейтрофільна еластаза
нейтрофильная эластаза
Type Patent
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59836
Publisher Державна служба інтелектуальної власності України
License
Citation Пат. 114430 U Україна, МПК (2006) A61B 10/00 G01N 33/50 (2006.01) A61N 5/10 (2006.01). Спосіб попередньої верифікації синдрому плеврального випоту/ І.Д. Дужий, Г.П. Олешенко, І.Я. Гресько, В.О. Олешенко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - u201609074; заявл. 29.08.2016; опубл. 10.03.2017, бюл. № 5.
Abstract Спосіб попередньої верифікації синдрому плеврального випоту включає обстеження хворого фізикальними методами для встановлення попереднього діагнозу про наявність плеврального випоту з наступним обстеженням хворого шляхом проведення променевого дослідження для підтвердження діагнозу захворювання. Додатково перед проведенням променевого дослідження або після нього, у хворого визначають рівень нейтрофільної еластази (НЕ) у сироватці крові, для чого здійснюють забір венозної крові у пробірку, яку центрифугують протягом 20 хвилин при 1500 об./хвил., після чого відсмоктують сироватку, розводять її фізіологічним розчином у співвідношенні 1:30 і змішують 0,05 мл розведеної сироватки у термостатованій кюветі при температурі 30±2 °C з буферним розчином, за який використовують 2,8 мл тріс-соляної кислоти та 0,15 мл 1,18 % регідратаційного розчину ВОС.
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Italy Italy
2
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
147
United Kingdom United Kingdom
4
United States United States
34
Unknown Country Unknown Country
25

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
148
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Duzhyi.pdf 181,94 kB Adobe PDF 170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.