Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59836
Title: Спосіб попередньої верифікації синдрому плеврального випоту
Authors: Duzhyi, Ihor Dmytrovych 
Hresko, Ihor Yaremovych
Олешенко, Г.П.
Олешенко, В.О.
Keywords: превральний випіт
превральный выпот
променеве дослідження
лучевое исследование
нейтрофільна еластаза
нейтрофильная эластаза
Issue Year: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 114430 U Україна, МПК (2006) A61B 10/00 G01N 33/50 (2006.01) A61N 5/10 (2006.01). Спосіб попередньої верифікації синдрому плеврального випоту/ І.Д. Дужий, Г.П. Олешенко, І.Я. Гресько, В.О. Олешенко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - u201609074; заявл. 29.08.2016; опубл. 10.03.2017, бюл. № 5.
Abstract: Спосіб попередньої верифікації синдрому плеврального випоту включає обстеження хворого фізикальними методами для встановлення попереднього діагнозу про наявність плеврального випоту з наступним обстеженням хворого шляхом проведення променевого дослідження для підтвердження діагнозу захворювання. Додатково перед проведенням променевого дослідження або після нього, у хворого визначають рівень нейтрофільної еластази (НЕ) у сироватці крові, для чого здійснюють забір венозної крові у пробірку, яку центрифугують протягом 20 хвилин при 1500 об./хвил., після чого відсмоктують сироватку, розводять її фізіологічним розчином у співвідношенні 1:30 і змішують 0,05 мл розведеної сироватки у термостатованій кюветі при температурі 30±2 °C з буферним розчином, за який використовують 2,8 мл тріс-соляної кислоти та 0,15 мл 1,18 % регідратаційного розчину ВОС.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59836
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other20
China1
Germany2
France2
United Kingdom4
Italy2
Netherlands1
Ukraine1
United States34
Downloads
Other9
China3
Germany1
Russia2
Ukraine2
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Duzhyi.pdf181.94 kBAdobe PDF18Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.