Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59843
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Врахування людського фактору в менеджменті
Other Titles Consideration of human factors in management
Authors Саєнко, Т.В.
ORCID
Keywords людина
ефективність
person
management
фактор
менеджмент
колектив
factor
efficiency
staff
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59843
Publisher Севастопольський інститут банківської справи української академії банківської справи Національного банку України
License
Citation Саєнко, Т.В. Врахування людського фактору в менеджменті / Т.В. Саєнко // Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки, 26-27 квітня 2013 р. : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції / Севастопольський інститут банківської справи української академії банківської справи Національного банку України, наук. кер. Розкошна О.А. - Севастополь, 2013. - С. 515-517.
Abstract Н айвагоміш им внеском теоретиків і практиків в галузі менеджменту є акцентування уваги на сутності поведінки людини, особист існих якостей, які і визначають тип її п оведінки у соціумі . В сучасному менеджменті значно зростає роль високоосвіченої особистості, яка здатна накопичувати нові знання для продукування новітніх технологій для виробництва продукції, надання послуг чи виконання робіт .
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
25927455
Finland Finland
596
Germany Germany
357186
Ireland Ireland
49452
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Mongolia Mongolia
1
Ukraine Ukraine
85962205
United Kingdom United Kingdom
1387932
United States United States
168732075
Unknown Country Unknown Country
3192335

Downloads

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
9567773
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
85962205
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Saenko T.pdf 195,13 kB Adobe PDF 95529988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.