Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59907
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вдосконалення депозитних програм в умовах дефіциту фінансових ресурсів банку
Other Titles Improving deposit programs in conditions of deficiency of bank financial resourses
Authors Купрієнко, О.В.
Keywords фінансові ресурси
финансовые ресурсы
financial resourses
банк
bank
Type Conference Papers
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59907
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Купрієнко, О.В. Вдосконалення депозитних програм в умовах дефіциту фінансових ресурсів банку [Текст] / О.В. Купрієнко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2009 р.). - Суми : УАБС НБУ, 2009. - Т. 1. - С. 138-139.
Abstract Забезпечення високих і стабільних темпів росту економіки й виходу з фінансової кризи вимагає значних фінансових ресурсів, джерелами яких можуть бути як внутрішні, так і зовнішні ресурси. Останнім часом банки часто зверталися за додатковими ресурсами до зовнішніх ринків, чому сприяв активний розвиток глобалізаційних процесів у фінансовій сфері й інтеграція України у світові фінансові ринки. Події 2008 р. змінили ситуацію з фінансуванням українських банків. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings опублікувало звіт, присвячений оцінці ризиків банківських систем країн світу: Україна знаходилася серед країн з найбільш уразливою банківською системою. На фоні загальносвітової фінансової кризи у структурі зобов’язань банків виникла гостра потреба в збільшенні частки депозитів фізичних і юридичних осіб.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
28
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
590
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
253
United Kingdom United Kingdom
2357
United States United States
295
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
2
Germany Germany
30
Ukraine Ukraine
212
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Kupriienko.pdf 1,1 MB Adobe PDF 247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.