Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59909
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правовий статус особи в Україні: де-юре і де-факто
Other Titles The legal status of people in Ukraine: the de jure and de facto
Authors Шпаков, А.А.
Keywords де-факт
де-юре
правовий статус особи
de facto
de jure
legal status of persons
Type Conference Papers
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59909
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Шпаков, А.А. Правовий статус особи в Україні: де-юре і де-факто [Текст] / А.А. Шпаков ; науков. керів. П.О. Добродумов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє : збірник тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) та Дев'ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006 р.) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2006. - С. 100-102.
Abstract Українська держава формувалась протягом багатьох століть у складних історичних умовах. Ли ше після розпаду СРСР з’явився шанс побудувати незалежну Україну. Прийняття таких документів як Декл а рація про державний суверенітет, Акт проголошення незалежності Укр а їни і Конституція України ознаменувало становлення нової держ а ви і тому в українців з’яв илася можливість жити самостійно і повною м і рою користуватись правами і свободами, гарантованими Констит у цією.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
27
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1113
Ukraine Ukraine
330
United Kingdom United Kingdom
4449
United States United States
743
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
1
Germany Germany
29
Ukraine Ukraine
372
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Shpakov.pdf 203,78 kB Adobe PDF 412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.