Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59914
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Міжнародно-правова основа застосування депеналізації
Other Titles International legal basis for application of depenalization
Authors Назимко, Є.С.
Keywords депеналізація
міжнародне право
depenalization
international law
Type Conference Papers
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59914
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Назимко, Є.С. Міжнародно-правова основа застосування депеналізації [Текст] / Є.С. Назимко // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : зб. тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Українська академія банківської справи Національного банку України. - Суми, 2009. – C. 103-105.
Abstract Сучасний розвиток суспільних відносин та його вплив на формування правової платформи забезпечення прав людини визнача ють актуальність проведення розвідок в царині факторів, що обумовлюю ть застосування кримінально!правової репресії до осіб, що вчинили з лочин.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Germany Germany
24
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
450
Ukraine Ukraine
188
United Kingdom United Kingdom
2473
United States United States
7195
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

France France
1
Germany Germany
26
Ukraine Ukraine
152
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Nazimko.pdf 138,33 kB Adobe PDF 185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.