Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59962
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив мотивації на результати праці у фінансово-кредитній сфері
Other Titles Влияние мотивации на результаты работы в финансово-кредитной сфере
Influence of motivation for performance of work in the financial and credit sector
Authors Бакшеєва, С.О.
Keywords motivational mechanism
banking sector
financial sector
credit sector
мотиваційний механізм
мотивационный механизм
банківський сектор
банковский сектор
фінансовий сектор
финансовый сектор
кредитний сектор
кредитный сектор
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59962
Publisher Севастопольський інститут банківської справи української академії банківської справи Національного банку України
License
Citation Бакшеєва С.О. Вплив мотивації на результати праці у фінансово-кредитній сфері / С.О. Бакшеєва // Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки: зб. тез доповідей ІІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції (26-27 квітня 2013 р.). - Севастополь: СІБС УАБС НБУ, 2013. - С. 57-58.
Abstract Ефективна система мотивації дозволяє організаціям фінансово-кредитної сфери більш повно розкривати та використовувати інтелектуальний потенціал працівників, надає можливість задовольнити більш широкий спектр їх потреб. Вмотивований до праці співробітник краще реалізовує свої здібності, талант, використовує новітні технології та технічні засоби на своєму робочому місці, що забезпечує отримання бажаного результату діяльності фінансовою організацією.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
1
Greece Greece
3139
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
223
United Kingdom United Kingdom
1448
United States United States
1449
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
6278
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6278
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Baksheieva_financial_sector1.pdf 267,2 kB Adobe PDF 12566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.